1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinė parduotuvė Grusgrus.lt yra administruojama MB „Grus Grus“, įmonės kodas 306104553, PVM mokėtojo kodas LT100015247317, buveinės adresas: V. Kudirkos 23a g 3, 99122 Šilutė (toliau – https://www.grusgrus.lt/).

1.2. Ši Privatumo politika – tai rašytinis dokumentas, kuriame įtvirtintos privatumo užtikrinimo nuostatos (toliau – Privatumo politika), kurios taikomos visiems asmenims, besinaudojantiems šia svetaine.

1.3. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šioje Privatumo politikoje nustatytų reikalavimų.

1.4. https://www.grusgrus.lt/ turi teisę bet kuriuo paros metu pakeisti ar papildyti šią Privatumo politiką. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu lankytojas po Privatumo politikos pakeitimo ar papildymo paskelbimo toliau naudojasi Svetaine, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Privatumo politikos pakeitimais ar papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ar papildytomis Privatumo politikos nuostatomos, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis.

1.5. Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti LR teisės aktai.

2. Grusgrus.lt renkami duomenys ir jų naudojimas

2.1. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą (toliau – Duomenys). Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje https://www.grusgrus.lt/ tikslais.

2.2. https://www.grusgrus.lt/ įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus https://www.grusgrus.lt/ partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Lankytojo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Lankytojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.3. Lankytojas gali bet kada kreiptis į https://www.grusgrus.lt/ administraciją ir susipažinti su surinktais savo duomenimis bei reikalauti juos pataisyti, anuliuoti ar sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Apsaugos priemonės

3.1. https://www.grusgrus.lt/  naudoja programinę įrangą bei kitas priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų duomenis. Lankytojo duomenis gali tvarkyti tik tam įgalioti www.grusgrus.lt darbuotojai.

3.2. https://www.grusgrus.lt/ prašo Pirkėjo būti atidžiu naudojant ir saugant duomenis, nes Pirkėjas ir pats yra atsakingas už savo duomenų slaptumą. Lankytojas, baigęs darbą, turėtų atsijungti nuo naršyklės tam, kad būtų tikras, jog niekas nepamatys jo elektroninio pašto adreso ar kitos asmeninės informacijos. Tai yra labai svarbu tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. viešoje įstaigoje, bibliotekoje ir kt.).

3.3. https://www.grusgrus.lt/ įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis, kuriuos tvarko Pirkėjo užsakymo tinkamo įvykdymo tikslais ir stengiasi juos apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, įspėja, kad https://www.grusgrus.lt/ negali garantuoti ir negarantuoja Pirkėjo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.

4. Kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti?

Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarkome turi teisę:

  • prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją. Pridėjome nuorodą, kurioje vartotojas gali rasti ir atsisiųsti visus surinktus vartotojo duomenis: https://www.grusgrus.lt/module/psgdpr/gdpr
  • prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;
  • prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys, tai padaryti galite el. laišku info@grusgrus.lt;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
  • prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis (teisė į duomenų perkeliamumą);
  • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;

Vartotojas bet kuriuo metu gali prašyti ištrinti savo asmens duomenis laikydamasis nustatytos tvarkos arba susisiekęs su mumis el. pašto adresu info@grusgrus.lt.

Ši svetainė naudoja slapukus, kurie reikalingi tam, kad ši svetainė veiktų tinkamai, ir yra išsaugomi jūsų įrenginyje.

Privatumo Politika