1.Bendrosios nuostatos

1.1. Šios internetinės parduotuvės Grusgrus.lt prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, kurias patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei uždėjus varnelę prie teiginio ,,Susipažinau su Grusgrus.lt  taisyklėmis"), yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos teisės bei pareigos, prekių pirkimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo bei grąžinimo tvarka, Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė ir kitos su prekių įsigijimu – pardavimu Grusgrus.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Grusgrus.lt internetinės parduotuvės vadovai pasilieka teisę bet kuriuo paros metu keisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Pardavėjas darydamas pakeitimus atsižvelgia į galiojančius teisės aktų reikalavimus. Siekiant, kad pakitimai neprieštarautu sveikos nuovokos principams.

1.3. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad jis yra veiksnus fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius tuo pačiu turi teisę pirkti prekes Grusgrus.lt internetinėje parduotuvėje.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs perkamas prekes internetinėje parduotuvėje bei suformuoja užsakymo krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius ir paspaudžia mygtuką ,,Užsakyti”.

2.2. Kiekviena Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Grusgrus.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Grusgrus.lt internetinėje parduotuvėje vadovaudamasis šiose Taisyklėse ir internetinės parduotuvės nurodyta tvarka.

3.2. Vartotojas visados turi galimybę grąžinti prekes, įsigytas Grusgrus.lt internetinėje parduotuvėje, iš anksto pranešdamas apie tai mums raštu (elektroniniu paštu info@grusgrus.lt arba paskambindamas numeriu 867383601 ir nurodant pageidaujamą gražinti prekę ir jos užsakymą patvirtinantį numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų. Grąžinimo sąlygos ar kita informacija nurodyta Taisyklių 9 punkte ,,Prekių grąžinimas ir keitimas”.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti laiku ir priimti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Jei nutinka taip, kad pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje nurodyti duomenys, rekomenduojame ir prašome kuo greičiau, nedelsdami juos atnaujinti ar informuoti mus raštu (elektroniniu paštu info@grusgrus.lt).

4.3. Pirkėjas, naudodamasis Grusgrus.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų, aiškiai nurodytų mūsų internetinėje parduotuvėje ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei pastebime, kad Pirkėjas ketina ar kaip nors kitaip bando pakenkti mūsų elektroninės parduotuvės darbui ir jos sklandžiam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo laikinai sustabdyti ar nutraukti galimybę vartotojui naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas turi teisę bet kada nepranešus iš anksto Pirkėjui, laikinai arba iš viso sustabdyti internetinės parduotuvės veiklą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą pagal Taisyklių 7.2.2. punktą nesumoka už pasirinktas prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

5.3. Kai Pirkėjas pasirenka už prekes apmokėti pagal Taisyklių 7.2.1 punktą. Pardavėjas, atsiradus nesusipratimams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo laikas tada pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi galimybę iš anksto nepranešęs Pirkėjui sustabdyti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės Grusgrus.lt siūlomomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teises į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, t.y. Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatyta tvarka.

6.3. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 8 punkte nurodytomis sąlygomis.

6.4. Kai Pardavėjas dėl susiklosčiusių nenumatytų aplinkybių negalėdamas pristatyti elektroninės parduotuvės Grusgrus.lt įsigytos norimos prekės Pirkėjui, Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti kaip analogišką, ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atlitas – užsakymas anuliuojamas.

7. Prekių kainos, atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje Grusgrus.lt yra nurodomos eurais.

7.2. Atsiskaityti už prekes galima keliais būdais:

7.2.1. Apmokėjimas už prekes elektroninės bankininkystės būdu, naudojantis internetinėje parduotuvėje Grusgrus.lt įdiegta montonio sistema.

7.2.2. Apmokėjimas už prekes banko kortele, naudojantis internetinėje parduotuvėje Grusgrus.lt įdiegta Stripe sistema.

7.2.3. Apmokėjimas už prekes paštomate banko korte prekių atsiėmimo metu.

7.3. Gavus sėkmingą apmokėjimą už prekes, užsakymas suformuojamas ir paruošiamas siuntimui per 2 (dvi) darbo dienas.

8. Prekių pristatymas

8.1. Prekių pristatymas Pirkėjui:

8.1.1. Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

8.1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tačiau, nutikus nenumatytiems atvejams, kai užsakovas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, ar kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.1.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.1.4. Pardavėjai įsipareigoja dėti visas pastangas jog prekės būtų pristatomos per 2 - 4 darbo dienas, kai prekės yra Pardavėjo sandėlyje ir 10 darbo dienų, kai prekės yra tiekėjų sandėliuose. Jei prekės Pardavėjas neturi sandėlyje ir jos taip pat neturi tiekėjai savo sandėlyje, tada Pardavėjas grąžina pinigus už neturimas prekes Pirkėjui.

8.1.5. Taisyklių 8.1.4 punkte nurodyti terminai gali keistis, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo tiekėjų sandėliuose tuo metu nėra reikiamų prekių. Taip pat Pardavėjas neatsako už kurjerių įsipareigojimą prekes pristatyti per 2- 4 darbo dienas.

8.1.6. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant pranešti, susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių, kurias įsigijo internetinėje parduotuvėje Grusgrus.lt pateikimo sąlygas, jei nenumatytais atvėjais Pirkėjui pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų atvėjų.

8.1.7. Kai tik padaromas užsakymas, Pirkėjas yra informuojamas apie pristatymo terminą iš anksto.

8.1.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jei dėl Pirkėjo kaltės prekės nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku, dėl trečiųjų asmenų kaltės.

8.1.9. Prekių perdavimo Pirkėjui metu, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo atstovaujamu atstovu apžiūrėti siuntos ar prekės būklę, ir tik po to pasirašyti siuntos perdavimo priėmimo dokumentą. Pirkėjui užpildžius ir patvirtinus parašu siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjus, kad pakuotė yra pažeista Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, bei dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, užpildyti laisvos formos siuntos ar prekės pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neįvykdžius šių formalumų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo priežastis nėra gamyklinis brokas ir jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

8.1.10. Jei priėmus prekes Pirkėjas pamato, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas kurį buvo išsirinkęs Grusgrus.lt internetinėje parduotuvėje, arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Visi susisiekimo kontaktai yra norodyti šioje svetainėje.

9. Prekių keitimas ir grąžinimas

9.1. Grusgrus.lt įsigytos prekės keičiamos ir gražinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-243 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“.

9.2. Tinkamos kokybės prekių grąžinimo sąlygos:

9.2.1. Tinkamos kokybės įsigytas prekes galima grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo jų pristatymo dienos. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.

9.2.2. Prekė turi būti nesugadinta ir nepanaudota, nepažeistos etiketės, nepraradusi prekinės išvaizdos, nenuplėštos apsauginės plevelės. Prekė turi būti pilnos komplektacijos ir už kurjerių paslaugas sumoka Pirkėjas.

9.3. Nekokybiškų prekių grąžinimo sąlygos:

9.3.1. Netinkamos kokybės prekes galima grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo jų pristatymo dienos. Grąžinamos prekės defektai atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės, arba jei prekė yra ne pilnos komplektacijos.

9.4. Visais atvejais grąžinant prekę, svarbu nurodyti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

9.5. Pinigai už grąžintas prekes pervedami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje nurodė netikslius duomenis, Pardavėjas neprisiima atsakomybės ir neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Grusgrus.lt internetine parduotuve.

10.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.

10.4. Jei Grusgrus.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.6. Jei Grusgrus.lt internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, organizacijų ar įstaigų, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių nekontroliuoja ir toms įmonėms ir tiems asmenims neatstovauja.

11. Slapukai (cookies)

11.1 Šioje svetainėje yra naudojami būtinieji slapukai: PHPSESSID, PrestaShop-X, cookielaw_module. Taip pat marketingo ir statistikos slapukai: _fbp, _ga_X, _ga.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktais.

12.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši svetainė naudoja slapukus, kurie reikalingi tam, kad ši svetainė veiktų tinkamai, ir yra išsaugomi jūsų įrenginyje.

Privatumo Politika